2024 Olağan Genel Kurul Duyurusu

Motosikletleri Fark Edin Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2024 Cumartesi günü saat: 13.30 da Oran Mah. Mevlana Bulvar  No: 2 Gölbaşı / ANKARA adresinde bulunan derneğimizde yapılacaktır.

Çoğunluk olmadığı taktirde, ikinci toplantı 05 Mayıs 2024 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize Duyurulur.

Yönetim Kurulu

05 Mayıs 2024 Pazar günü saat 13.30 da yeterli çoğunluk sağlanarak yapılan ikici olağan Genel Kurul Toplantı sonucu oluşturulan yeni yönetim kadrosu ve görev dağılımı şöyledir; 

Yönetim Kurulu;

Yönetim Kurulu Başkanı: Engin Yılmaz

Başkan Yardımcısı: Buğra Yılmaz

Başkan Yardımcısı: Burcan Candan

Genel Sekreter: Özlem Usta

Muhasip. Burçin Bilici

 

 

Yönetim Kurulu Yedek Üye;

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Murat Turhan

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Ahmet Kalender

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Mustafa Köroğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Metin Düztepe

Yönetim Kurulu Yedek Üye: Sadık Sönmez

 

Denetim Kurulu Asil Üyeler;

Denetim Kurulu Asil Üye: İbrahim Usta

Denetim Kurulu Asil Üye: Hüseyin Fidan

Denetim Kurulu Asil Üye: Nurullah Aydın

 

Denetim Kurulu Yedek Üyeler;

Denetim Kurulu Yedek Üye: Cemalettin Yılmaz

Denetim Kurulu Yedek Üye: Murat Okyay

Denetim Kurulu Yedek Üye: Serkan Dürüst